Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?
foto

Informatie voor stagebieders

Heeft u leuke, leerzame activiteiten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs? Wilt u als stagebieder gebruikmaken van extra ondersteuning van een leerling? Ga dan naar de homepagina om u te registreren als stagebieder.

Of ......werk dan samen met leerlingen uit het voortgezet onderwijs die met hun Maatschappelijke Stage ervaring opdoen met het vrijwilligerswerk en laat u helpen bij het registreren van de stage.

Bent u lid van een organisatie die maatschappelijke stageplaatsen aan jongeren wil aanbieden? Registreer dan uw organisatie als stageplek. Geschikte organisaties:

- sport- en culturele organisaties, - natuurverenigingen, scouting etc.

- professionele non-profitorganisaties, zorginstellingen, gemeente etc.

- bedrijven/instellingen die zich richten op duurzaamheid.

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. Zich belangeloos inzetten voor deze samenleving maakt daar deel van uit. Geef jongeren de kans te ontdekken hoe leuk het is om verantwoordelijkheid te nemen voor anderen, de buurt, de politiek, de samenleving. Betrokkenheid, nieuwe contacten en ervaringen zijn een onderdeel van een maatschappelijke duurzame samenleving.

De ideale stageplek is in zicht. 

De maatschappelijke stage is geen 'gewone' stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan. Het gaat erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk. Doel hiervan is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving door een onbetaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving.

Door bijvoorbeeld de f-jes te trainen, een wijkfeest te organiseren, of een website te maken voor een vrijwilligersorganisatie. Zo ontdekt de leerling dat de samenleving is wat je er met elkaar van maakt. Maatschappelijke stage = maatschappelijke energie.

Een leerling gaat eerst in de vacaturebank op zoek naar een geschikte stageplek. Dit voorkomt dat een leerling op goed geluk overal moet aankloppen. Een leerling neemt een optie op de stageplek waarna u een e-mailbericht ontvangt en een afspraak maakt met de leerlng. Gaat u akkoord dan vult u samen de stageovereenkomst in. De leerling neemt de getekende stageovereenkomst mee en levert deze in op school. U ontvangt daarna van de leerling een getekende kopie. Ouders tekenen voor hun minderjarige zoon/dochter.

Zie ook: o.a. http://www.minocw.nl/maatschappelijkestage/index.html