Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?
foto

Informatie voor leerlingen

Ga eerst op zoek in de vacaturebank naar de ideale stageplek. Heb je al een contact? Leg deze stageplek dan samen met de stagebieder vast in de vacaturebank. Via je school ontvang je een stageovereenkomst waarin je afspraken vastlegt met je stagebieder. De ondertekende stageovereenkomst lever je in op school. Voor de MaS is 30 of 40 uur gereserveerd in je onderwijstijd (1040 urennorm). Deze tijd staat niet op je rooster maar maakt wel deel uit van de totale tijd dat je je voor school moet inzetten. Let op! Op de uitvoering is de ARBO-wet van toepassing. Brugklassers kunnen niet al het vrijwilligerswerk zomaar aannemen; slechts op één dag van het weekend mag je werken en als vrijwilliger aan de slag en ook 's avond na zeven uur is het niet toegestaan om werk uit te voeren.

Instructie voor leerlingen om in loggen bij de vacaturebank.

De Maatschappelijke Stage is een kans om je als vrijwilliger in te zetten. De Maatschappelijke Stage geeft jou de kans te ontdekken hoe leuk het is klaar te staan voor anderen, in je eigen omgeving, bij een sportvereniging, bij de scouting, de natuurvereniging etc. Je wordt gewaardeerd om je inzet, hebt nieuwe leuke contacten en werkt samen aan een betere samenleving.

Het gaat erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk ook in de toekomst. De maatschappelijke stage is geen 'gewone' stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan.

 Bij de meeste stagebieders (o.a. Envida en andere zorginstellingen) moet je naast je stageovereenkomst ook een kopie van id of paspoort inleveren. 
Zorg dat je bij je kennismaking deze kopie meeneemt en inlevert.
 
Procedure Maatschappelijke Stage op school:
 
 
1.       Leerlingen krijgen informatie over de stage, het invullen van de stageovereenkomst  en de registratie in de vacaturebank.
2.       De leerling legt zelf contact met een bedrijf/instelling of zoekt een stageplek in de vacaturebank. De stagedocent kan ook een leerling koppelen aan een stageplek in de vacaturebank.
3.       De leerling maakt kennis met het bedrijf/instelling en vult de stageovereenkomst in. NB. door alle partijen getekende stageovereenkomst.
4.       Het Stagebureau controleert de registratie in de vacaturebank aan de hand van de ontvangen stageovereenkomsten.
5.       De leerling loopt stage en wordt op de stageplek bezocht door een docent.
6.       Direct na afloop van de stage zet de leerling de stage op afgerond in de vacaturebank waarna de stagebieder per automatisch bericht (e-mail) ontvangt om dit te bevestigen.
7.       De leerling reflecteert samen met zijn docent op de stage o.a. aan de hand een stageboekje en/of verslag.
 
Procedure Maatschappelijke Stage voor het Stagebureau.
1.       Het Stagebureau ontvangt van elke school een overzicht uit Magister van de leerlingen die  de Maatschappelijke Stage moeten uitvoeren en importeert deze gegevens in de eXperience (vacaturebank).
2.       Het Stagebureau ontvangt elk jaar een opgave over het aantal stageplekken dat geworven moet worden en registreert deze in de vacaturebank.
3.       Het Stagebureau verstrekt de stageovereenkomsten en geef instructie over de vacaturebank en de registratie op de school aan leerlingen en docenten.
4.       Het Stagebureau controleert alle  stageovereenkomsten en registreert de stageplekken in de vacaturebank (voor de stage begint). Leerlingen en docenten hebben in de vacaturebank het overzicht wie waar stage loopt.
5.       Het Stagebureau controleert of elke leerling na afloop de stage op afgerond zet.

Optioneel:
1.       Het Stagebureau verzorgt de instructie/informatie over de stage en de registratie aan de leerlingen op school.
2.       Het Stagebureau verzorgt een stageklapper voor elke leerling, de vakdocent levert het lesmateriaal aan en wordt ondersteund bij de ontwikkeling van lesmateriaal.
3.       Het Stagebureau regelt het stagebezoek aan de hand van een overzicht van beschikbare docenten.