Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?
foto

Informatie voor stagedocenten.

Het is belangrijk dat leerlingen goed voorbereid worden voor de Maatschappelijke Stage. De Maatschappelijke Stage is een uniek leermiddel voor leerlingen waarbij zij buiten de school een leerervaring opdoen. Het leereffect wordt mede bepaald door de voorbereiding op school en de mogelijkheid om na afloop van de stage te reflecteren. Het Stagebureau doet alle moeite om een goede stageplek aan te bieden en onderhoudt hiervoor contacten met ruim 800 organisaties die een beroep doen op vrijwilligers. Onze samenleving en met name de gemeente Maastricht is gebaat bij de inzet van leerlingen als vrijwilliger ook in de toekomst. Leerlingen die betrokken worden bij het vrijwilligerswerk leveren niet alleen een bijdrage door hun inzet, ze krijgen ook de kans om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Daarom is waardering en belangstelling vanuit de school en van ouders van groot belang.

Een stageplek vinden.
De vacaturebank van het Stagebureau bevat een groot aantal goedgekeurde stageplekken. Het is belangrijk dat de leerling kennis maakt met dit aanbod. Instellingen hebben namelijk de moeite genomen om een vacature te registreren. Dit voorkomt dat "de deur wordt platgelopen" en niet alle instellingen kunnen leerlingen direct te woord staan.
De vacaturebank kan zowel door stagebieders als leerlingen gebruikt worden om een stageplek aan te melden ofwel te registreren. Het Stagebureau neemt dan altijd contact op en gaat na of deze stageplek ook aan de voorwaarden voldoet. Een Maatschappelijke Stage moet in een voor de leerling veilige omgeving plaatsvinden waarbij zowel de organisatie als de leerling baat bij heeft.
 
Leerlingen informeren.
Leerlingen moeten op de hoogte zijn van het doel van de Maatschappelijke Stage en vertrouwd zijn met de eisen die aan deze stage gesteld worden.
1. Een correct ingevulde Stageovereenkomst (in 3-voud: leerling/ouder, stagebieder, school)
2. Aanmelden/registreren in de vacaturebank van het Stagebureau.
Beide onderdelen moeten voorafgaand aan de stage geregeld worden. Alleen een docent kan achteraf een stageplek invoeren en goedkeuren. Door vooraf de stage te registreren wordt meerwerk voorkomen. Om thuis te raken in het programma eXperience hebben we voor u een quickstart.
 
Leerlingen registreren/aanmelden.
Aan het begin van het schooljaar worden alle klassen/leerlingen die deelnemen aan de MaS in de vacaturebank ingevoerd. Leerlingen die reeds als in het vorig schooljaar zijn ingevoerd behouden hun wachtwoord maar komen in een nieuwe klas. Nieuwe klassen/leerlingen (die nog niet zijn ingevoerd) krijgen een wachtwoord. Als de leerlingen onder begeleiding van de docent de eerste keer inloggen wordt het persoonlijk e-mailadres vastgelegd (niet de school e-mail). Voor het contact met de stagebieder/stagebureau/school wordt gebruik gemaakt van dit e-mailadres. Een goede aanmelding/registratie zorgt voor een goed contact. De leerling kan namelijk zelf het initiatief nemen om een stageplek te zoeken en registreren en voorkomt dat de docent extra werk heeft.
 
Leereffect door reflecteren.
De leerling krijgt met de MaS een unieke kans om zich als vrijwilliger in te zetten. Een kennismaking met een andere omgeving waarin andere eisen worden gesteld maar ook een plek om een nieuwe (leer)ervaring op te doen. Leerlingen gebruiken de MaS om zicht te oriënteren om hun omgeving en/of de toekomst. Wat zijn de mogelijkheden en kansen?
Belangstelling voor de inzet van de leerling is zowel voor de leerling als de stagebieder van belang. Bij de MaS gaan we ervan uit dat er minimaal 1 x telefonisch kontakt is. Na afloop van de MaS wordt het leereffect vergroot als dit individueel en/of in groepsverband besproken wordt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
- een presentatie met behulp van een ppt zodat de leerlingen met beelden zijn ervaring kan uitleggen/toelichten
- een persoonlijk gesprek met de leerling waarin geluisterd wordt naar de ervaringen en de waardering voor de inzet wordt gegeven
- een werkstuk/verslag
Het doel is dat leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen en gesterkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling. Onze samenleving is daarnaast gebaat bij de vrijwillige inzet van leerlingen om tal van activiteiten te kunnen realliseren en/of hulp aan anderen te bieden.
Wat mag u van het Stagebureau verwachten?
  • Het Stagebureau beheert de vacaturebank voor zowel de Maatschappelijke Stage als de BeroepsStage. Het is een expertisecentrum waar u terecht kunt met uw vragen over stages. Het stagebureau gaat de markt op, promoot stages. Evenementen, activiteiten, projecten etc. worden voor zover mogelijk ondersteund.
  • Het Stagebureau initieert het overleg tussen de Maastrichtse scholen (stagecoördinatoren). Hierin worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de stage en wordt materiaal ontwikkeld voor de stage oa. de stageovereenkomsten.
  • Het Stagebureau biedt stagebieders en scholen ondersteuning bij het registreren/aanmelden van stages. Er is één loket waar informatie beschikbaar is.
  • Het Stagebureau voort jaarlijks een kwaliteitsonderzoek uit en heeft tot doel om in een gezamelijke aanpak het leermiddel stages verder te ontwikkelen.
  • Het Stagebureau schrijft een beleidsnotitie om de continuïteit van het leerlmiddel stages te waarborgen vanaf schooljaar 2013-2014.
Persoonlijk kontakt blijft de beste manier voor overleg. Mocht er niet direct een reactie komen op een telefonisch (043 3526870) dan kunt u mij ook bereiken via m.vanrijn@lvomaastricht.nl
Een stage biedt de leerling een unieke kans om een nieuwe leerervaring op de doen, om zich te ontwikkelen tot een betrokken burger van de samenleving. Wij mogen hieraan een bijdrage leveren.