Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?
foto

Stagebieders info

De ideale stageplek.

MaS folder voor stagebieder.
Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. De maatschappelijke stage kan goud voor de toekomst zijn. Omdat het jongeren zelf de kans geeft te ontdekken hoe leuk het is om verantwoordelijkheid te nemen voor anderen, de buurt, de politiek, de samenleving. En omdat het inmiddels op een ongelooflijk positieve manier banden smeedt tussen verschillende groepen mensen.
De maatschappelijke stage is geen 'gewone' stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan. Het gaat erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk. Doel hiervan is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving door een zinvolle en onbetaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving.
Door bijvoorbeeld de f-jes te trainen, een wijkfeest te organiseren, of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie. Zo ontdekt de leerling dat de samenleving is wat je er met elkaar van maakt. Maatschappelijke stage = maatschappelijke energie.
bron: http://www.minocw.nl/maatschappelijkestage/index.html

VOG bij snuffelstage of maatschappelijke stage?
Volgens de wet geldt de Verklaring Omtrent Gedrag alleen voor structurele vrijwilligers. De scholier die een snuffelstage of maatschappelijke stage loopt, is doorgaans een incidentele vrijwilliger. In een snuffelstage of maatschappelijke stage gaat het immers vaak om incidentele meeloopmomenten, waarbij de scholier bovendien de kinderen niet hoeft te verzorgen of op te voeden. Ook draagt de scholier niet bij aan de ontwikkeling van het kind. In dit geval is er geen VOG nodig.
Wanneer moet een scholier wel een VOG aanvragen?
Als de snuffelstage of maatschappelijke stage voor een langere tijd loopt, heeft de stage geen incidenteel karakter meer. In dat geval zal het vaak ook zo zijn dat de scholier taken krijgt om uit te voeren. Dan is deze wel belast met de verzorging, opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. In dat geval dient de scholier wel een VOG aan te vragen.

 
LVO heeft voor alle leerlingen een aanvullende verzekering voor haar leerlingen afgesloten.
Ook de gemeente Maastricht heeft voor alle vrijwilligers een aparte verzekering afgesloten waarover u meer informatie op de site van de gemeente kunt terugvinden bij  http://www.gemeentemaastricht.nl/product/vrijwilligers-verzekering/